Dialogu Ndërfetar

Një perspektivë e krishterë mbi xhihadin

Një perspektivë e krishterë mbi xhihadin

Dialogu Ndërfetar July 8, 2017 at 8:10 am 0 comments

-Craig Considine Politikanët dhe aktivistët antimuslimanë shpesh shfrytëzojnë audiencën dhe portalet në internet për të kritikuar termin “xhihad” si një formë të supremacisë islame, të shtypjes dhe dhunës. Ekstremistët muslimanë, nga ana tjetër, thonë se “xhihadi” nënkupton “luftën e shenjtë” kundër jomsulimanëve. Nëse e konsiderojmë termin “xhihad” vetëm përmes këtyre […]

Read more ›
Liria e besimit në Islam

Liria e besimit në Islam

Dialogu Ndërfetar, Keqkuptime January 24, 2017 at 9:55 am 0 comments

-Dr. Ragib Serxhani Në Kuranin e Madhërishëm gjejmë një rregull bazë dhe të qartë për lirinë e fesë apo besimit ku Allahu i Madhëruar thotë: { Ska imponim në fe…} El Bekare 256. Pra as Profeti i Allahut dhe as muslimanët me pas nuk kanë detyruar ndokënd që të përqafojë […]

Read more ›
Njerëz të paqes

Njerëz të paqes

Dialogu Ndërfetar January 7, 2017 at 1:42 pm 0 comments

Përshkrimi hyjnor i robërve të vërtetë të Zotit është:“O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ç’është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!”. (Furkan, 74) Këto janë disa nga cilësitë dhe tiparet e atyre që i ka përzgjedhur vetë Zoti, për të qenë robërit […]

Read more ›
Historia e profetit Isa a.s

Historia e profetit Isa a.s

Dialogu Ndërfetar October 18, 2016 at 7:15 pm 0 comments

-Tarik Suveidan   Ndërkohë që dy profetët Zekeria dhe Jahja a.s u vranë, jetonte një profet i tretë, i cili sapo ishte dërguar si i tillë, profeti Isa a.s. Kur u vra Jahja dhe Zekeria a.s, profeti Isa a.s sapo i kishte kaluar të tridhjetat. Ai njihet ndryshe dhe me […]

Read more ›
Jezusi përmes syve të Islamit

Jezusi përmes syve të Islamit

Dialogu Ndërfetar July 28, 2016 at 12:55 pm 0 comments

-Seyyed Hossein Nasr Disa shekuj konfrontimi me perëndimin e krishter, të ndjekur nga një periudhë aktivitetesh misionare të mëdha, që vazhdojnë akoma në rajone të caktuara të botës islamike në forma më të reja, kanë krijuar mes disa myslimanëve bashkëkohorë një mospëlqim jo vetëm për kristianizmin por në rastin e […]

Read more ›
Islami: Feja e urave të komunikimit

Islami: Feja e urave të komunikimit

Dialogu Ndërfetar, Keqkuptime May 17, 2016 at 12:00 pm 0 comments

Një herë më kërkuan të mbaja një leksion mbi ndërtimin e urave midis islamit dhe një feje tjetër. Përgjigja ime ishte se nuk ishte i nevojshëm ndërtimi i këtyre urave, pasi ato ekzistonin tashmë, ato janë përbërës natyral të besimit islam. E thash këtë pasi mesazhi hyjnor që iu kërkua […]

Read more ›
Andaluzia tjetër: Kur myslimanët dhe të krishterët lulëzonin përkrah njëri-tjetrit në Sicili

Andaluzia tjetër: Kur myslimanët dhe të krishterët lulëzonin përkrah njëri-tjetrit në Sicili

Dialogu Ndërfetar May 6, 2016 at 9:16 pm 0 comments

Ndonjëherë meditoj mbi lavdinë e Spanjës Islamike, ose Andaluzinë. Që nga viti 711 deri në fund të vitit 1492, udhëheqësit muslimanë ruajtën frymën e “convivencia”, një term spanjoll që ka kuptimin e “bashkëjetesës”, bashkëekzistencës që lejonte një nivel të pashembullt të bashkëveprimit ndërfetar në kontinentin europian. Teksa Andaluzia përfaqëson kulmin […]

Read more ›
Çfarë mund të mësojë Donald Trump dhe mbështetësit e tij nga Prijësit Muslimanë

Çfarë mund të mësojë Donald Trump dhe mbështetësit e tij nga Prijësit Muslimanë

Dialogu Ndërfetar March 27, 2016 at 7:58 pm 0 comments

-Craig Considine Mbështetja për Donald Trump-in është duke u shtuar në SHBA. Kjo është veçanërisht shqetësuese sepse gjatë javëve të fundit, ai ka bërë thirrje për të ndaluar emigracionin e muslimanëve, për mbylljen e xhamive, spiunimin e muslimanëve, imponimin për të mbajtur fasha identifikuese, si dhe një sërë masash të […]

Read more ›
Toleranca ndërfetare në Islam sipas Kur’anit dhe Traditës Profetike

Toleranca ndërfetare në Islam sipas Kur’anit dhe Traditës Profetike

Dialogu Ndërfetar March 25, 2016 at 9:21 am 0 comments

Në Kur’an dhe Sunnet (jeta dhe vepra e Profetit Muhamed a.s.) nuk ka gjurmë të ndonjë qëndrimi, që është në kundërshtim me dashurinë, tolerancën ose dialogun në kuptimin për pikëpjekjet me të gjithë. Edhe kur Profeti Muhamed (a.s.) ishte duke ndërruar jetë tha: “Unë po i lë në besën tuaj […]

Read more ›
Oriental mosaic in Morocco

Gjërat që më mësoi Muhamedi: Drejtësia Sociale

Dialogu Ndërfetar March 13, 2016 at 11:30 am 0 comments

-Hareem Mannan Këto janë gjërat që më shqetësojnë: Më shqetëson fakti që jeta e një njeriu me ngjyrë vlen më pak. Më shqetëson fakti që mundësitë për gratë janë më të pakta se ato të burrave, më shqetësojnë rrogat e pabarabarta, më shqetëson seksizmi në shtëpi dhe në vendin e […]

Read more ›