Kanë thënë

Fjalë të zgjedhura të Profetit a.s.

Fjalë të zgjedhura të Profetit a.s.

Kanë thënë April 7, 2015 at 1:37 pm 0 comments

Porosia që i dha djaloshit Abdullah ibni Abbas: “O djalosh! Po të mësoj disa fjalë: Mbroje Zotin xh.sh. se mandej ai të gjendet për nevojat që ke! D.m.th: Mbroji dhe zbatoji urdhrat e Zotit dhe largohu nga mëkatet, atëherë ai të ruan ty dhe të gjendet pranë, në zor e […]

Read more ›
Çfarë Thonë të Tjerët për Profetin Muhamed?

Çfarë Thonë të Tjerët për Profetin Muhamed?

Kanë thënë January 19, 2015 at 8:01 am 0 comments

      Profeti Muhamed është një nga personalitetet më madhështorë që ka fituar vëmendjen dhe vlerësimin e dijetarëve, historianëve, biografëve, shkrimtarëve, jo vetëm të kohës së tij , por gjithashtu edhe të atyre në ditët e sotme, jo vetëm në Lindje, por edhe në mbarë botën. Biografia e Profetit Muhamed nuk […]

Read more ›