Jetëshkrimi

Jeta e Hatixhe bint Huvejlid

Jeta e Hatixhe bint Huvejlid

Jetëshkrimi October 28, 2017 at 7:33 am 0 comments

Ebu Hurejre tregon: “Xhibrili a.s erdhi tek profeti (a.s) dhe i tha: “O i dërguari i Allahut, kjo është Hatixhja, po vjen drejt teje me një gjellë të gatuar me mish (apo ushqim dhe pije). Kur të vijë, përshëndete atë nga Zoti i saj (Allahu) dhe nga ana ime, si dhe […]

Read more ›
Shtëpitë e Profetit Muhamed a.s

Shtëpitë e Profetit Muhamed a.s

Jetëshkrimi October 3, 2017 at 2:19 pm 0 comments

Hyrje: Shtëpitë në Medinë Jo të gjitha shtëpitë e Medinës ishin të njëjta në kohën kur jetoi Profeti Muhamed a.s. Shumica e shtëpive kishin disa karakteristika të përbashkëta, nga të cilat ndoshta më e rëndësishmja ishte hapësira e moderuar. Ndërsa jemi të sigurt se rehatia dhe luksi nuk ishte shenja […]

Read more ›
Historia e bashkëkohëses së Profetit a.s që u varros në Qipro

Historia e bashkëkohëses së Profetit a.s që u varros në Qipro

Jetëshkrimi August 3, 2017 at 9:11 am 0 comments

-Rafiq ibn Jubair Um Haram bint Milhan r.a ishte tezja e Profetit Muhamed a.s. Profeti a.s e vizitonte shpesh atë dhe ndonjëherë shplodhej apo dremiste në shtëpinë e saj. Një herë, profeti shkoi ta vizitonte, dhe ajo pasi i ofroi ushqim, filloi t’i përkëdhelte kokën. Profetin e zuri gjumi dhe […]

Read more ›
Historia e Joshua, Iljas dhe Eljesa a.s

Historia e Joshua, Iljas dhe Eljesa a.s

Jetëshkrimi August 2, 2017 at 10:15 am 0 comments

-Tarik Suvejdan Pas vdekjes së Harunit dhe Musait a.s, ishte Joshua bin Nuan ai që udhëhoqi Benu Israilët. Siç e kemi cekur dhe më lart, dijetarët kanë mendim pothuajse unanim që edhe ai ishte profet. Joshua rridhte nga familja e Jusufit a.s. Ai i qëndronte pranë Musait a.s, prej të […]

Read more ›
Historia e Xhamisë së Dy Kibleve

Historia e Xhamisë së Dy Kibleve

Jetëshkrimi May 11, 2017 at 12:32 pm 0 comments

Disa mendjelehtë (nga ithtarët e Librit) do të thonë: “Ç’i ktheu ata prej kiblës së tyre?” Thuaju: “Të Allahut janë Lindja dhe Perëndimi. Ai udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë”. (Kur’ani 2:142) Thuajse 18 muaj pas themelimit të shtetit islam në Medinë, shpalljet e reja kur’anore e udhëzuan […]

Read more ›
Historia e djalit dhe mbretit treguar nga Profeti a.s

Historia e djalit dhe mbretit treguar nga Profeti a.s

Jetëshkrimi March 12, 2017 at 7:36 pm 0 comments

Profeti Muhamed a.s thotë: “Përpara jush ishte një mbret që kishte një magjistar. Kur magjistari u plak, i tha mbretit: “Unë jam plakur dhe ditëve të mia po u vjen fundi, prandaj më dërgo një djalosh që t’i mësoj (trashëgoj) dijen time mbi magjinë.” Mbreti i dërgoi djaloshin dhe magjistari […]

Read more ›
Historia e profetit Nuh a.s

Historia e profetit Nuh a.s

Jetëshkrimi February 26, 2017 at 6:27 pm 0 comments

-Tarik Suvejdan Edhe pse mes njerëzve ishte përhapur degjenerimi, korrupsioni dhe imoraliteti, ekzistonin njerëz të ndershëm dhe reformatorë. Masa më e madhe e njerëzve i respektonin këta njerëz të ditur dhe të ndershëm, por nuk ndërmerrnin asnjë hap më tutje. Ashtu siç ndodh edhe sot, ku shumë njerëz flasin mirë […]

Read more ›
Historia e Profetit Uzejr a.s

Historia e Profetit Uzejr a.s

Jetëshkrimi February 19, 2017 at 8:01 pm 0 comments

-Tarik Suvejdan Me kalimin e kohëve, Benu Israilët devijojnë sërish nga udha e Zotit. Asokohe, ata e kishin humbur Teuratin dhe kishin harruar shumë prej këshillave dhe udhëzimeve të tij. Duke dashur që t’ua kthejë sërish fenë dhe ta përtërijë ligjin e shenjtë, Zoti u dërgoi një profet tjetër, Uzejrin […]

Read more ›
Musai dhe Hidri: Modeli i Vendosmërisë

Musai dhe Hidri: Modeli i Vendosmërisë

Jetëshkrimi February 5, 2017 at 7:33 pm 0 comments

Një nga mjetet stilistike të përdorur nga Kur’ani famëlartë për të përcjellë mesazhin e tij janë pikërisht historitë apo rrëfenjat, që në të mund të gjenden në forma të larmishme dhe për qëllime të ndryshme. Kur’ani përmban histori të popujve të mëparshëm, histori të profetëve si dhe përshkrime të ngjarjeve […]

Read more ›
Sahabi që strehoi Profetin a.s

Sahabi që strehoi Profetin a.s

Jetëshkrimi January 20, 2017 at 8:06 am 0 comments

Ka shumë për të thënë për Ebu Ejub El Ensarin. Ai është një nga shokët më të vyrtytshëm dhe më të nderuar të profetit Muhamed a.s. Ai jetoi një jetë gati 100-vjeçare në shërbim të islamit dhe profetit a.s. Ai ishte i pajisur me shumë dhunti, por një nga dhuratat […]

Read more ›